Unity Pro 5.6.4 p2 (64bit) 2017 Full [GGDrive/Fshare]

5 Likes 1 Comment

Unity Pro 5.6.4 p2 (64bit) 2017 + thuoc [GGD/Fshare]

Unity Pro 5.6.4 p2 (64bit) 2017 + thuoc [GGD/Fshare]

Year / Release Date : 2017
Version : 5.6.4 Build p1
Developer : Unity Technologies
Developer’s site : https://unity3d.com
Size : 64bit
Language : English

Unity là một công cụ để phát triển các ứng dụng và trò chơi hai chiều và ba chiều, chạy dưới hệ điều hành Windows, Linux và OS X. Được tạo bằng Unity Các ứng dụng chạy dưới Windows, OS X, Windows Điện thoại, Android, Apple iOS, Linux , cũng như các phiên bản Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One và MotionParallax3D (các thiết bị hình ba chiều ảo), ví dụ như Nettlebox. Có thể tạo các ứng dụng để khởi chạy trong trình duyệt bằng cách triển khai công nghệ WebGL.

Unity Pro 5.6.4 p2 (64bit) 2017  [GGD/Fshare]

Unity Pro 5.6.4 p2 (64bit) 2017 [GGD/Fshare]

Unity is an integrated authoring tool for creating 3D video games or other interkich-hoat content such as architectural visualizations or real-time 3D animations. Unity is similar to Director, Blender game engine, Virtools or Torque Game Builder in the sense that an integrated graphical environment is the primary method of development.
Here are some ma features of “Unity Pro”:
– With Unity 5, we’ve put tremendous effort on world building tools – so you can assemble and tweak your levels at the speed of thought.
– We rewrote Unity’s rendering pipeline so your games can look the best they can – and get a 50% performance boost on top.
– Unity 3 brings Beast lightmapping and Umbra occlusion culling to the table – a ma part of making games look great and run fast across all devices.
– Design the perfect aural ambience with our new integrated audio filters and in-scene editing tools. Captivating your audience has never been easier.
– Edit. Test. Play. With Unity, testing your latest idea is never more than a click away. This lets you drill down to find the fun, then polish it until it’s perfect.
– Target platform can be switched instantly, so you can develop from a single source for mobiles, web, PC/Mac, and consoles.

Unity Pro 5.6.4 p2 (64bit) 2017  [GGD/Fshare]

Unity Pro 5.6.4 p2 (64bit) 2017  [GGD/Fshare]

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

 1. Cài đặt Unity ( File UnitySetup64-5.6.4p2.exe )
 2. Cài đặt standard assemblies ( File UnityStandardAssetsSetup-5.6.4p2.exe)
 3. Sao chép tập tin Unity .exe từ thư mục thuoc vào thư mục trình biên tập Unity (khi cài đặt vào C: –C: \ Program Files \ Unity \ Editor)
 4. Sao chép tệp giấy phép Unity_v5.x.ulf từ thư mục thuoc vào thư mục C: \ ProgramData \ Unity \
  4.1 Nếu không có thư mục ProgramData trên ổ C, cho phép hiển thị tập tin ẩn để hiện thị thư mục đó lên
  4.2 Nếu không có thư mục Unity trong thư mục C: \ ProgramData, tạo nó.
 5. Chạy Unity để xác minh.
 6. Cài đặt các mô đun hỗ trợ cần thiết và tiện ích.

1. Install Unity ( File UnitySetup64-5.6.4p2.exe )
2. Install standard assemblies. ( File UnityStandardAssetsSetup-5.6.4p2.exe)
3. Copy the Unity .exe file from the thuoc folder to the Unity editor folder (when installing to C: -C: \ Program Files \ Unity \ Editor)
4. Copy the Unity_v5.x.ulf license file from the thuoc folder to the folder C: \ ProgramData \ Unity \
4.1 If there is no ProgramData folder on drive C, enable hidden file display.
4.2 If there is no Unity folder in the C: \ ProgramData folder , create it.
5. Run Unity for verification.
6. Install the necessary support modules and add-ons.

 

Download :

Pass RAR : hoquangdai.com

 

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây

File được nén bằng winrar 5.0 , vì vậy các bản winrar 4.x sẽ không giải nén được, bạn hãy cài winrar mới nhất nếu gặp lỗi giải nén
Tắt trình duyệt virut trước khi cài đặt phần mềm, vì có một vài file cr@ck sẽ bị hiểu lầm là virut và bị xóa đi




 • About the Author: Hồ Quang Đại

  Tôi là Hồ Quang Đại, 23t, Sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Ôtô của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM .Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh và hiện đang học tập làm việc tại Tp.HCM. Tôi lập trang web cá nhân hoquangdai.com này nhầm mục đích chia sẽ miễn phí dành cho các bạn sinh viên nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Mong nhận được những đống góp tích cực từ bạn đọc

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  error: Content is protected !!