Alibre Design Expert v2018.0.1 x64

Alibre Design Expert v2018.0.1 x64 – Thiết kế và mô hình hóa 3D các thành phần công nghiệp Alibre Design là một ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật 3D trong 20 năm qua, mỗi người dùng…

4 Likes Comment

MSC Patran v2018.0.0 x64

MSC Patran v2018.0.0 x64 – Phần mềm tạo mẫu bằng phân tích phần tử hữu hạn Phần mềm MSC Patran Engineering là một máy Mac ba chiều, một kiến ​​trúc mở và tất cả-trong-một, với đồ họa tương tác, một môi trường CAE…

2 Likes Comment

Schlumberger OLGA v2017.2 x64

Schlumberger OLGA v2017.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích chu trình đa pha Bên cạnh đó, mô phỏng thoáng qua, dự báo động hệ thống như biến theo thời gian, tốc độ,…

1 Like Comment

PSE gPROMS ModelBuilder v4.2.0.54968

Tải xuống PSE gPROMS ModelBuilder v4.2.0.54968 – Phần mềm nâng cao để xây dựng, xác thực và chạy các mô hình quy trình động và ổn định gPROMS ModelBuilder là một môi trường cho các modeller…

3 Likes Comment

CorelCAD 2018.5

Tải xuống CorelCAD 2018.5 v18.2.1.3100 x86 / x64 – Phần mềm thiết kế CAD CorelCAD là một phần mềm thiết kế kỹ thuật mạnh mẽ cho Corel Corel Products. Phần mềm này có các công cụ và tính năng tiêu…

5 Likes Comment

VRED Design + Professional + Presenter

Tải xuống Autodesk VRED Design + Professional 2019.0.1 + Presenter 2019 x64 Phần mềm Autodesk VRED Design , một phần của giải pháp Autodesk cho Prototyping kỹ thuật số, là một công cụ thăm dò và…

3 Likes Comment

ThermoAnalytics CoTherm v1.4.1 x64

Tải xuống ThermoAnalytics CoTherm v1.4.1 x64 – Trình mô phỏng đa khởi động mạnh mẽ CoTherm là một đại sứ tạo điều kiện cho luồng thông tin giữa các sản phẩm mô phỏng CAE. Thay vì làm…

2 Likes 1 Comment

Siemens PLM NX v12.0.1

Siemens PLM NX v12.0.1 + Engineering Databases + Easy Fill Advanced v2.0 + Documentation + Topology Optimization for Designers x64  – Phần mềm thiết kế, kỹ thuật và sản xuất của Siemen Phần mềm Siemens PLM…

4 Likes 2 Comments

Bentley MicroStation CONNECT Edition 9 v10.09.01.01 x64

Tải xuống Bentley MicroStation CONNECT Edition 9 v10.09.01.01 x64 – Phần mềm thiết kế, vẽ mô hình và vẽ 3D nâng cao Khả năng lập mô hình 3D tham số tiên tiến của MicroStation cho phép các…

7 Likes Comment
ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018.1 v19.1 x64

ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018

ANSYS SpaceClaim + DesignSpark Mechanical 2018.1 v19.1 x64 – Xây dựng, chỉnh sửa và tối ưu hóa các mô hình 3D mạnh mẽ SpaceClaim cho phép mọi người tạo, chỉnh sửa hoặc sửa hình mà không…

7 Likes Comment
error: Content is protected !!