JetBrains WebStorm v2018.1.5 – Phần mềm điều khiển Javascript

   JetBrains WebStorm v2018.1.5 – Phần mềm điều khiển Javascript WebStorm là một IDE mạnh mẽ, được trang bị hoàn hảo để phát triển phía máy khách phức tạp và phát triển phía máy chủ với…

3 Likes Comment

JetBrains PhpStorm v2018.1.6 – Phần mềm mã hóa PHP

JetBrains PhpStorm v2018.1.6 – Phần mềm mã hóa PHP PhpStorm là một IDE PHP nhẹ và thông minh tập trung vào năng suất của nhà phát triển để hiểu sâu sắc mã của bạn, cung cấp…

2 Likes Comment

Bentley ProStructures CONNECT Edition v10

Bentley ProStructures CONNECT Edition v10.00.00.74 x64 Full Fshare – Thiết kế và sản xuất các cấu trúc kỹ thuật khác nhau Bentley ProStructures CONNECT dễ dàng cho phép các kỹ sư kết cấu, chi tiết…

1 Like Comment
Folder2List 3.16

Folder2List 3.16

 Folder2List v3.16.0 – Ứng dụng tạo danh sách thư mục và tệp Folder2List bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo danh sách thư mục và tập tin. Chọn dữ liệu được hiển thị từ nhiều…

1 Like Comment
Tanida Demo Builder 11

Tanida Demo Builder 11

Tanida Demo Builder v11.0.30.0 – Phần mềm tạo video giáo dục Tanida Demo Builder 11 Demo Builder Tanida là một công cụ dựa trên Flash mạnh mẽ giúp bạn tạo chuyên nghiệp-tìm kiếm và tương tác…

2 Likes Comment
Autodesk Navisworks Manage 2018 x64

Navisworks Manage 2018

Tải xuống Autodesk Navisworks Manage 2018 x64 – Phần mềm chuyên dụng cho mô phỏng và thiết kế cấu trúc và không gian liên vùng Autodesk Navisworks Manage 2018 x64 Autodesk Navisworks giúp cho phép phối…

2 Likes Comment
Autodesk InfraWorks 360 2018 x64

InfraWorks 360 2018

Tải xuống Autodesk InfraWorks 360 2018 x64 – Phần mềm thiết kế cơ sở hạ tầng đô thị Autodesk InfraWorks 360 2018 x64 InfraWorks phần mềm kết nối hỗ trợ BIM (Building Information Modeling) quy trình,…

5 Likes Comment
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018

Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018

Tải xuống Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018 x64 – Bộ phần mềm thiết kế tòa nhà Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018 Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018 là danh mục phần mềm thiết…

2 Likes Comment
Autodesk Stingray 2018 v1.9.1494.0 x64

Stingray 2018

Autodesk Stingray 2018 v1.9.1494.0 x64 – Phần mềm thiết kế trò chơi 3D mạnh mẽ Autodesk Stingray 2018 v1.9.1494.0 x64 Autodesk Stingray là một công cụ trò chơi hiện đại được xây dựng dựa trên kiến…

2 Likes Comment
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 x64

Robot Structural Analysis Professional 2019

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 x64 – Phần mềm chuyên nghiệp cho cấu trúc phức tạp Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019 x64 Autodesk Robot Structural Analysis Professional cung cấp các kỹ sư có cấu…

Like Comment
error: Content is protected !!