AVEVA Marine v12.1 SP4.29

Tải xuống AVEVA Marine v12.1 SP4.29 – Thiết kế và sản xuất phần mềm tiên tiến của tàu và cấu trúc biển AVEVA Marine là một bộ phần mềm tích hợp cho việc thiết kế và…

2 Likes Comment

AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3

Tải xuống AVEVA Bocad Suite v2.2.0.3 – Thiết kế phần mềm nâng cao, mô hình hóa và phân tích cấu trúc của các ngành công nghiệp dầu khí và hóa dầu AVEVA Bocad cung cấp năng…

2 Likes Comment

PowerMill Ultimate 2018.1.5 x64

Tải xuống Autodesk PowerMill Ultimate 2018.1.5 x64 Autodesk PowerMill Ultimate 2018.1.5 x64 Phần mềm Autodesk PowerMill® CAM cung cấp các chiến lược phay toàn diện cho gia công tốc độ cao và 5 trục. Nhận các công…

3 Likes Comment

PowerInspect Ultimate 2018.2.1

Tải xuống Autodesk PowerInspect Ultimate 2018.2.1 x64 – Phần mềm chuyên dùng cho đo lường và đo lường 3D của các bộ phận công nghiệp Autodesk PowerInspect Ultimate 2018.2.1 x64 Autodesk PowerInspect® giúp kiểm tra các…

3 Likes Comment

Netfabb Premium 2018 R1 + Ultimate 2018 R0

Tải xuống Autodesk Netfabb Premium 2018 R1 + Ultimate 2018 R0 x64 – Phần mềm vẽ và vẽ 3D cho máy in 3D Autodesk Netfabb Premium 2018 R1 + Ultimate 2018 R0 x64 Netfabb Autodesk tập…

2 Likes Comment
Autodesk Navisworks Manage 2018 x64

Navisworks Manage 2018

Tải xuống Autodesk Navisworks Manage 2018 x64 – Phần mềm chuyên dụng cho mô phỏng và thiết kế cấu trúc và không gian liên vùng Autodesk Navisworks Manage 2018 x64 Autodesk Navisworks giúp cho phép phối…

2 Likes Comment

Moldflow Insight + Synergy 2018 R2

Tải xuống Autodesk Moldflow Insight + Synergy 2018 R2 x64 – Phần mềm chuyên dùng để mô phỏng các loại quy trình ép nhựa khác nhau Autodesk Moldflow Insight + Synergy 2018 R2 x64 Simulation…

4 Likes Comment

Moldflow Advisor 2018.2

Tải về Autodesk Moldflow Advisor 2018.2 x64 – Thiết kế và sản xuất khuôn ép nhựa Autodesk Moldflow Advisor 2018.2 x64 Simulation Moldflow Corporation Autodesk phần mềm cung cấp các công cụ mô phỏng cho thiết…

1 Like Comment

FeatureCAM Ultimate 2018.3.3

Tải xuống Autodesk FeatureCAM Ultimate 2018.3.3 x64 – Phần mềm tự động hóa và lập trình cho máy tiện CNC, phay và Wirecat Autodesk FeatureCAM Ultimate 2018.3.3 x64 Phần mềm Autodesk FeatureCAM tự động hóa quy…

2 Likes Comment
Autodesk PowerShape Ultimate 2019 x64

PowerShape Ultimate 2019 x64

Autodesk PowerShape Ultimate 2019 x64 – Thành phần thiết kế và mô hình công nghiệp cho sản xuất Autodesk PowerShape Ultimate 2019 x64 Autodesk PowerShape® kết hợp các thế mạnh của mô hình bề mặt, rắn…

1 Like Comment
error: Content is protected !!