Foundry Mari v4.1v1 x64 – Phần mềm sơn cho các đối tượng 3D

Foundry Mari v4.1v1 x64 – Phần mềm sơn cho các đối tượng 3D Foundry Mari là cách sơn tự nhiên và linh hoạt nhất trong 3D. Nó làm cho cuộc sống đơn giản cho các nghệ…

5 Likes Comment

CorelDRAW Technical Suite 2018 v20.1.0.707 x64

CorelDRAW Technical Suite 2018 v20.1.0.707 x64 – Corel Design Suite Full Fshare CorelDRAW Technical Suite (Corel DESIGNER kỹ thuật Suite trước đây gọi là) Kết hợp các công cụ vẽ kỹ thuật Corel DESIGNER với…

Like Comment

3ds Max 2019.1 x64 + Interactive 2019

Autodesk 3ds Max 2019.1 x64 + Interactive 2019 v2.1.777.0 x64 Full Fshare 3D Max của Autodesk cung cấp giải pháp mô phỏng, hoạt hình, mô phỏng và dựng hình toàn diện cho các nghệ sĩ đồ họa,…

1 Like Comment

BluffTitler 13.8.0.0 Portable

BluffTitler 13.8.0.0 Portable BluffTitler Ultimate 14.0.0 BluffTitler là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các tác phẩm ba chiều. Công việc 3D và hoạt hình hoạt động từ công việc khó khăn và cần…

2 Likes Comment

BluffTitler Pro 12.3.0

BluffTitler Pro 12.3.0 BluffTitler Ultimate 14.0.0 BluffTitler là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các tác phẩm ba chiều. Tạo tiêu đề 3D rực rỡ cho video của bạn với BluffTitler. Bạn muốn gây…

1 Like 1 Comment

BluffTitler Ultimate 14.0.0

BluffTitler Ultimate 14.0.0 BluffTitler Ultimate 14.0.0  BluffTitler là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các tác phẩm ba chiều. Công việc 3D và hoạt hình hoạt động từ công việc khó khăn và cần…

1 Like Comment

Agisoft PhotoScan Professional 1.4.2

Tải xuống Agisoft PhotoScan Professional 1.4.2 Build 6185 – Xử lý ảnh Agisoft PhotoScan Professional 1.4.2 Agisoft PhotoScan là một giải pháp lập mô hình 3D dựa trên hình ảnh tiên tiến được thiết kế…

2 Likes Comment

VRED Design v2018.01 MacOSX

Tải xuống Autodesk VRED Design v2018.01 MacOSX – Phần mềm để hiển thị các sản phẩm thương mại khác nhau cho Mac Autodesk VRED Design v2018.01 MacOSX Phần mềm trực quan VRED ™ 3D giúp các nhà…

3 Likes Comment

Autodesk VRED 2018.2

Autodesk VRED + Design + Professional + Presenter + Render Node 2018.2 x64 Autodesk VRED + Design + Professional + Presenter + Render Node 2018.2 x64 Full Fshare Phần mềm trực quan hóa Autodesk VRED 3D cho…

5 Likes Comment
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2018 x64

Product Design Suite Ultimate 2018

Tải xuống Autodesk Product Design Suite Ultimate 2018 x64 – Bộ phần mềm thiết kế 3D, mô phỏng và phân tích sản phẩm Autodesk Product Design Suite Ultimate 2018 x64 Autodesk Product Design Suite là một…

1 Like Comment
error: Content is protected !!