Concepts NREC v8.6.x Suite Revision june 2018 + v8.5.x Suite x86/x64 

Concepts NREC v8.6.x Suite Revision june 2018 + v8.5.x Suite x86/x64 NREC là hệ thống thiết kế turbomachinery thương mại duy nhất bao gồm và tích hợp quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh thông qua một…

2 Likes Comment

Cradle scSTREAM + HeatDesigner v14.0 Build 20180426 x64

Tải phần mềm Cradle scSTREAM + HeatDesigner v14.0 Build 20180426 x64 – Phần mềm mô phỏng, truyền nhiệt và phân tích động lực học chất lỏng scSTREAM phần mềm nhiệt chất lỏng đã phục vụ các…

4 Likes Comment

Cradle scFLOW v14.0 Build 20180426 x64 – Phân tích nhiệt chất lỏng đa lớp

Tải phần mềm Cradle scFLOW v14.0 Build 20180426 x64 – Phân tích nhiệt chất lỏng đa lớp scFLOW được phát triển để trở thành công cụ tiên tiến mới với bề rộng của các công nghệ…

4 Likes Comment

AFT Fathom v10.0.1103 Build 2018.06.12

Tải xuống AFT Fathom v10.0.1103 Build 2018.06.12 – Mô hình hóa mô hình đường ống chất lỏng và phần mềm mô hình hóa bộ điều khiển luồng AFT Fathom là phần mềm mô phỏng động chất…

4 Likes 1 Comment
Tải xuống NEPLAN v5.5.5

NEPLAN v5.5.5

Tải xuống NEPLAN v5.5.5 – Phân tích mạng phát điện, truyền tải và phân phối điện NEPLAN Electricity là một công cụ phần mềm để phân tích, lập kế hoạch, tối ưu hóa và mô phỏng…

3 Likes Comment

Exa PowerFLOW v5.3c x64

Tải xuống Exa PowerFLOW v5.3c x64 – Phần mềm tính toán động lực học của Boltzmann Network PowerFLOW Exa Corporation là một phần mềm mô phỏng năng động để mô phỏng dòng chất lỏng sử…

4 Likes Comment

Bentley HAMMER CONNECT Edition Update 1 v10.01.01.04.x64

Tải xuống bản cập nhật phiên bản CONNECT của Bentley HAMMER 1 v10.01.01.04 x64 – Phần mềm phân tích và mô hình hóa nước Mỗi khi máy bơm hoặc van được vận hành, các transients…

3 Likes Comment

Siemens NX Nastran v8.5 x86 / x64

Siemens NX Nastran v8.5 x86 / x64 – Phần mềm phân tích phần tử hữu hạn hàng đầu cho mô phỏng cấu trúc nx Nastran là một phần tử hữu hạn (FE) giải cho căng thẳng,…

12 Likes Comment

Siemens NX Nastran v12.0 x64

Siemens NX Nastran v12.0 x64 – Phần mềm phân tích phần tử hữu hạn cho mô phỏng cấu trúc Trong hơn 40 năm ngành công nghiệp tiêu chuẩn An, nx Nastran là một phần tử hữu hạn…

8 Likes Comment

AVEVA Review v12.2.0.11 x64

Tải xuống AVEVA Review v12.2.0.11 x64 – Phần mềm nghiên cứu và hình dung mô hình 3D của các đơn vị công nghiệp dầu khí AVEVA Review là một công cụ hiệu quả cao và…

12 Likes Comment
error: Content is protected !!