Altair Inspire Extrude Polymer / Metal v2018.2 x64

Altair Inspire Extrude (Trước đây là SolidThinking Click2Extrude) Polymer / Metal v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho khuôn đùn Altair Inspire Extrude (ex Click2Extrude) Kim loại / Polymer. Inspire Extrude Metal và…

2 Likes Comment

Alibre Design Expert v2018.0.1 x64

Alibre Design Expert v2018.0.1 x64 – Thiết kế và mô hình hóa 3D các thành phần công nghiệp Alibre Design là một ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật 3D trong 20 năm qua, mỗi người dùng…

3 Likes Comment

Altair Inspire Form v2018.2 x64

Altair Inspire Form (trước đây là solidThinking Click2Form) v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho thao tác nhấn Altair Inspire Mẫu trước đây đã được phát hành solidThinking Click2Form, các ứng dụng của CAD…

4 Likes Comment

ThermoAnalytics CoTherm v1.5.0 x64

ThermoAnalytics CoTherm v1.5.0 x64 – Trình mô phỏng đa khởi động mạnh mẽ CoTherm là một đại sứ tạo điều kiện cho luồng thông tin giữa các sản phẩm mô phỏng CAE. Thay vì làm việc với…

4 Likes Comment

SolidCAM 2017 SP3 x64

SolidCAM 2017 SP3 x64 + Tài liệu và tài liệu đào tạo – Phần mềm thiết kế & mô phỏng công nghiệp SolidCAM là một ứng dụng phần mềm tiêu chuẩn được liên kết với kỹ thuật CAM…

2 Likes Comment

Trọn bộ Tech RISA-3D/2D/Connection/Floor/Foundation

RISA Tech RISA-3D v16.0.5 + RISA-2D v16.01 + RISAConnection v8.01 + RISAFloor v12.03 + RISAFoundation v10.03 x64 – Bộ công cụ thiết kế và phân tích công cụ RISA cung cấp tích hợp liền mạch giữa…

Like Comment

Piping Systems FluidFlow v3.23

Piping Systems FluidFlow v3.23 – Thiết kế, mô hình hóa và mô phỏng các đường ống dẫn nước và nước thải Phần mềm này cho phép bạn mô phỏng các thiết bị khác nhau như…

1 Like Comment

Msc Easy5 v2018 x64

Msc Easy5 v2018 x64 – Kiểm soát và mô phỏng tất cả các loại hệ thống với sơ đồ đồ họa Máy bay kỹ thuật, phương tiện, thiết bị nông nghiệp và các hệ thống…

9 Likes Comment

Mentor Graphics QuestaSim SE v10.4e x86 / x64

Mentor Graphics QuestaSim SE v10.4e x86 / x64 – Phần mềm mô phỏng, FPGA và SoC chip lập kế hoạch và xử lý sự cố QuestaSim SE Công ty Đồ họa Mentor là một công ty phần mềm chuyên về…

10 Likes Comment

Mentor Graphics FloEFD Standalone + For CATIA & Creo & NX & Solid Edge v17.3.4264 x64

Mentor Graphics FloEFD Standalone + For CATIA & Creo & NX & Solid Edge v17.3.4264 x64 – Tính toán chất lỏng, phần mềm phân tích động lực học Các FloEFD phương pháp CFD đồng thời kéo dài…

7 Likes Comment
error: Content is protected !!