SolidThinking Activate v2016

1 Like Comment

SolidThinking Activate v2016.2 Build 2102 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho tất cả các loại hệ thống có sơ đồ khối

SolidThinking Activate v2016.2 Build 2102 x64 [GGD/Fshare] + Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

SolidThinking Activate v2016.2 Build 2102 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho tất cả các loại hệ thống có sơ đồ khối

SolidThinking Activate cho phép người tạo sản phẩm, kỹ sư mô phỏng và điều khiển hệ thống mô phỏng, mô phỏng và tối ưu hóa các hệ thống đa ngành để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu thiết kế được đáp ứng thành công, đồng thời xác định các vấn đề cấp hệ thống trong quá trình thiết kế. Môi trường biểu đồ khối trực giác kích hoạt của Activate cho phép người dùng nhanh chóng xây dựng các cuộc trình diễn về cách các hệ thống thế giới thực hoạt động và dễ dàng thử những ý tưởng mới mà không cần phải xây dựng nguyên mẫu.

solidThinking Activate enables product creators, system simulation and control engineers to model, simulate and optimize multi-disciplinary systems to ensure that all design requirements are successcoy met while also identifying system level problems early in the design process. Activate’s intuitive block diagram environment empowers users to rapidly build demonstrations of how real world systems function and easily try new ideas without any need to build prototypes.

Improve system level performance
Simulate and improve the dynamic behavior of any multi-disciplinary system using Activate. Activate makes it easy to model, simulate and validate smart systems where users can incorporate functions of sensing, actuation and control coming from diverse components.

Design for robustness
Model based development using Activate provides an efficient approach for establishing a common framework for communication throughout the design process. Perform what-if analyses at the system level to quickly test several designs and investigate the interactions of all components in a system.

Gain functional insight early
Activate empowers users to identify system level problems early in the design process while ensuring that all the design requirements are met. Activate provides its users with a standard set of predefined blocks that can easily be combined to model unique systems. Activate users can easily leverage the large library of Modelica physical components to further describe the plant and the controller.

Build diagrams intuitively
– Drag, drop and connect paradigm to rapidly construct models
– Multiple window configuration with the ability to modify diagrams between windows using the drag-and-drop and copy-and-paste operations
– Support for concurrent loading of multiple models in a session

Hybrid modeling
Model and simulate continuous and discrete dynamic systems.

Multi-disciplinary modeling
Real-world systems are multi-domain in nature. Activate allows users to model and simulate the combined system behavior of real world systems with support for multiple domains such as mechanical, electrical and others.

Hierarchical & Parametric Modeling
– Build hierarchical component-based models of the real world system using signal based and physical modeling libraries.
– Mix signal based and physical modeling blocks in the same model.
– When modeling large or complex systems, easily create super blocks by encapsulating multiple blocks in a diagram into a single block. Super blocks are modular, reusable, can be masked and fundamentally behave like regular blocks allowing users more flexibility.
– Since a model can be hierarchical and parameters can be defined at different levels, Activate provides an all available parameters option, which lets users navigate in a diagram and get a report of all parameters that are known or defined at a current level.
– Generate C-code directly from your model.

Built-in block-based model libraries
Activate includes a large variety of predefined blocks that are available in a library system of palettes. Users can also create their own custom blocks in C or math scripts and save them to new or existing libraries.

SolidThinking Activate v2016.2 Build 2102 x64

SolidThinking Activate v2016.2 Build 2102 x64

SolidThinking Activate v2016.2 Build 2102 x64

SolidThinking Activate v2016.2 Build 2102 x64

SolidThinking Activate v2016.2 Build 2102 x64

mô phỏng, kỹ thuật, biểu đồ, sơ đồ khối, Solidthinking Activate, Solidthinking, kỹ thuật mô phỏng, phân tích kỹ thuật, phân tích, Cad, CAE, phân tích, mô phỏng, phân tích, mô phỏng, thiết kế, kỹ thuật, phân tích, kỹ thuật, mô phỏng, kỹ thuật, phần mềm phần mềm, hệ thống sơ đồ khối, hệ thống sơ đồ, sơ đồ hệ thống mô phỏng, sơ đồ mô phỏng và hệ thống phân tích khối, hệ thống kỹ thuật, hệ thống thiết kế cho sơ đồ khối, thiết kế hệ thống với các khối hệ thống thiết kế đồ họa, sơ đồ khối mô hình của hệ thống, như Lập đồ án hệ thống, Thiết kế sơ đồ khối hệ thống, Salt Tying Active

Yêu cầu hệ thống

Operating Systems:
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit only)

Hardware:
OpenGL graphics card with at least 64 MB of onboard memory

Memory:
2 GB of RAM (4 GB recommended)

Hard disk:
1 GB or more of free hard disk space

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

 1. Tải về phần mềm trước và sau đó giải nén.
 2. Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp Setup.exe.
 3. Chép nội dung của thư mục thuoc  trong thư mục cài đặt phần mềm (mặc định là C: \ Program Files \ Soạn \ 2016.2.546) Sao chép và thay thế các tập tin trước đó.
 4. Phần mềm có đầy đủ chức năng và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

Download :

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây

File được nén bằng winrar 5.0 , vì vậy các bản winrar 4.x sẽ không giải nén được, bạn hãy cài winrar mới nhất nếu gặp lỗi giải nén
Tắt trình duyệt virut trước khi cài đặt phần mềm, vì có một vài file cr@ck sẽ bị hiểu lầm là virut và bị xóa đi
 • About the Author: Hồ Quang Đại

  Tôi là Hồ Quang Đại, 23t, Sinh viên chuyên ngành Kỹ Thuật Ôtô của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM .Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh và hiện đang học tập làm việc tại Tp.HCM. Tôi lập trang web cá nhân hoquangdai.com này nhầm mục đích chia sẽ miễn phí dành cho các bạn sinh viên nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Mong nhận được những đống góp tích cực từ bạn đọc

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  error: Content is protected !!