Siemens LMS

6 Likes 3 Comments

Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 - Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử

Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 – Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử

LMS Imagine.Lab Amesim cung cấp cho các kỹ sư một nền tảng mô phỏng tích hợp để dự đoán chính xác hiệu năng đa ngành của các hệ thống thông minh. LMS Amesim cho phép bạn mô hình hoá, mô phỏng và phân tích các hệ thống điều khiển đa miền và cung cấp các khả năng mô hình hoá nhà máy để kết nối với thiết kế điều khiển giúp bạn đánh giá và xác nhận chiến lược kiểm soát.

Ảnh chụp màng hình

Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 - Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 – Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 - Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 – Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 - Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử
Siemens LMS Imagine.Lab Amesim R15 – Phần mềm mô phỏng mạnh mẽ cho các hệ thống cơ điện tử

Hướng dẫn cài đặt

1. Install LMS RLM Server

1.1. Copy folder “LMS_RLM_Server” to your computer

1.2. Run as Administrator LMS_RLM_Serverserver_install.bat and wait until new service will be installed and started

1.3. Create environment variable

LMS_LICENSE=5053@localhost

2. Install LMS Imagine.Lab Amesim R15 Windows with Activation Code:

MWDPD 4VAC7 ER368 GW2IQ TW2CT

Do not select license file. Do not install RLM License server.

3. Reboot computer

4. Enjoy!

 


1. Tải về phần mềm trước và sau đó giải nén.
2. Nhập thư mục Cr@ck và sao chép thư mục LMS_RLM_Server đến một đường dẫn cụ thể trên hệ thống của bạn.
3. Mở thư mục LMS_RLM_Server và nhấp chuột phải vào tệp server_install.bat và nhấp vào Run as Administrator.
4. Vào Computer -> Properties -> Advanced system settings -> Advanced -> Environment Variables và chọn tùy chọn New cho phần System variables.
5. Trong cửa sổ mở ra, nhập các thông tin sau:

Tên biến: LMS_LICENSE
Giá trị biến: 5053 @ localhost

6. Đăng nhập vào thư mục cài đặt phần mềm và chạy tệp setup.bat với quyền truy cập của Quản trị viên. (  Run as Administrator. )
7. Cài đặt phần mềm nối tiếp MWDPD-4VAC7-ER368-GW2IQ-TW2CT .
8. Một khi bạn đã cài đặt phần mềm, khởi động lại hệ thống của bạn một lần.
9. Phần mềm có đầy đủ chức năng và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

 

 

Tải về

Chuyển sang trang Download
Pass RAR : hoquangdai.com

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây

File được nén bằng winrar 5.0 , vì vậy các bản winrar 4.x sẽ không giải nén được, bạn hãy cài winrar mới nhất nếu gặp lỗi giải nén
Tắt trình duyệt virut trước khi cài đặt phần mềm, vì có một vài file cr@ck sẽ bị hiểu lầm là virut và bị xóa đi
 • About the Author: Hồ Quang Đại

  Chia sẻ là đam mê. Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang của tôi

  3 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  error: Content is protected !!