PolyWorks 2017

1 Like Comment

PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64 – Phần mềm Đo lường 3D

PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64

PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64

Xác định cạnh cắt của đo lường 3D, bộ phần mềm PolyWorks tối đa hóa năng suất, chất lượng và lợi nhuận khi tích hợp các công nghệ đo lường 3D vào quá trình sản xuất công nghiệp. Từ thiết kế và nguyên mẫu cho việc kiểm tra cuối cùng các sản phẩm lắp ráp, PolyWorks cung cấp các giải pháp tiên tiến để bao phủ toàn bộ chu kỳ phát triển sản phẩm.

Ảnh chụp màng hình

PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64
PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64
PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64
PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64
PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64
PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64
PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64
PolyWorks 2017 IR8 Build 5766 x86 / x64

Hướng dẫn cài đặt

1. Install the software.
2) Copy and replace the contents of the Cr@ck folder at the software installation location and replace the previous file (s).
3. Run the server_install.bat file from the Default path of C: Program Files InnovMetric PolyWorks 2017 (64-bit) bin to Run as Administrator and wait for the run as installed and started, and then close it.
4. Run the software and go to the Tools> PolyWorks License Management> Floating keys – Client entry for 23100 @ localhost for the License server name and click Apply.
5. Close the PolyWorks License Management window.

Note: To stop or delete the server license, run the server_remove.bat file from the default C: Program Files InnovMetric PolyWorks 2017 (64-bit) bin path.

Tải về

Chuyển sang trang Download
Pass RAR : hoquangdai.com

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây

File được nén bằng winrar 5.0 , vì vậy các bản winrar 4.x sẽ không giải nén được, bạn hãy cài winrar mới nhất nếu gặp lỗi giải nén
Tắt trình duyệt virut trước khi cài đặt phần mềm, vì có một vài file cr@ck sẽ bị hiểu lầm là virut và bị xóa đi
  • About the Author: Hồ Quang Đại

    Chia sẻ là đam mê. Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang của tôi

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: Content is protected !!