DBConvert for MSSQL and PostgreSQL v3.6.2

5 Likes Comment

Tải xuống DBConvert for MSSQL and PostgreSQL v3.6.2 – Phần mềm chuyển đổi cơ sở dữ liệu của Microsoft Squid và PostGroup

DBConvert cho MS SQL & PostgreSQL là một công cụ nâng cao cho phép bạn chuyển đổi cơ sở dữ liệu SQL giữa MS SQL, MS SQL Dump, Postgre SQL, Postgre SQL Dump và các tập lệnh PHP.
Nó cũng có thể hợp nhất chúng, cũng như chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc chỉ tính đến các bảng, trường, chỉ mục và khóa ngoài được chọn. Bạn có thể sử dụng giao diện đồ họa hoặc dòng lệnh.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
Chạy phần mềm và nhấp vào Đăng ký trong cửa sổ đầu tiên xuất hiện.
3. Chạy tập tin Keygen.exe từ thư mục Keygen dưới dạng Run as Adminstator.
3-1- Chọn tên phần mềm từ trình đơn thả xuống.
3-2 Nhấp vào Tạo.

** Thông tin kích hoạt được tự động đăng nhập khi cửa sổ Đăng ký phần mềm mở.
4. Nhấp vào OK trên cửa sổ Đăng ky

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

 

  Chuyển đổi cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu Di chuyển, cơ sở dữ liệu chuyển đổi, Di chuyển, chuyển đổi, chuyển nhượng, Sao chép, Slotix sro, phần mềm, cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu, sao chép cơ sở dữ liệu, di chuyển cơ sở dữ liệu, chuyển giao cơ sở dữ liệu, chuyển đổi cơ sở dữ liệu, sao chép cơ sở dữ liệu phần mềm MSSQL phần mềm cơ sở dữ liệu di động MSSQL, cơ sở chuyển phần mềm dữ liệu MSSQL, phần mềm, chuyển đổi cơ sở dữ liệu MSSQL, sao chép cơ sở dữ liệu phần mềm PostgreSQL, xử lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL ứng dụng, cơ sở dữ liệu phần mềm chuyển PostgreSQL, phần mềm chuyển đổi cơ sở dữ liệu PostgreSQL, Microsoft SQL cơ sở dữ liệu bản sao phần mềm, phần mềm chuyển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL, chuyển giao ứng dụng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL, Microsoft SQL phần mềm chuyển đổi cơ sở dữ liệu, sao chép phần mềm cơ sở dữ liệu postgresql cơ sở dữ liệu phong trào phần mềm postgresql, postgresql phần mềm chuyển cơ sở dữ liệu, Phần mềm chuyển đổi cơ sở dữ liệu postgresql ,, Tải DBConvert cho MSSQL và PostgreSQL cho các cửa sổ, phần mềm cho các cửa sổ, phiên bản đầy đủ, đầy đủ giấy phép, giấy phép miễn phí, Cracked, DBConvert cho MSSQL và PostgreSQL Direct Download Link, Crack, Keygen, Patch, Serial, Giấy phép , nhkg, n htchv KVL DBConvert cho MSSQL và PostgreSQL, tải DBConvert cho MSSQL và PostgreSQL, tải về, Donald, phần mềm DBConvert cho MSSQL và PostgreSQL, mềm polyurethane DBConvert cho MSSQL và PostgreSQL, crack DBConvert cho MSSQL và PostgreSQL, số serial DBConvert cho MSSQL và PostgreSQL, Cajun

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây

File được nén bằng winrar 5.0 , vì vậy các bản winrar 4.x sẽ không giải nén được, bạn hãy cài winrar mới nhất nếu gặp lỗi giải nén
Tắt trình duyệt virut trước khi cài đặt phần mềm, vì có một vài file cr@ck sẽ bị hiểu lầm là virut và bị xóa đi
  • About the Author: Hồ Quang Đại

    Chia sẻ là đam mê. Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang của tôi

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: Content is protected !!