CSI Perform-3D

1 Like 1 Comment

CSI Perform-3D v7.0.0 – Thiết kế, phân tích và đánh giá cấu trúc kỹ thuật

CSI Perform-3D v7.0.0

CSI Thực hiện 3D Một chương trình đặc biệt với trọng tâm đặc biệt là thiết kế tường lửa liền mạch. Sử dụng chương trình này, có thể phân tích cấu trúc phức tạp bao gồm các cấu trúc cắt theo một cách phi tuyến dựa trên mức độ kháng và biến dạng khác nhau. Hình học của mô hình có thể được đọc từ chương trình SAP2000 hoặc ETABS. Trong chương trình, có thể sử dụng nhiều loại nguyên tố khác nhau: dầm, rèm cửa, tường cắt (có lỗ), tấm, bộ giảm chấn và bộ phận tách. Phân tích phi tuyến tính có thể được thực hiện tĩnh hoặc động trên một mô hình. Tải trọng có thể được áp dụng ở các giai đoạn khác nhau để kết cấu. Ví dụ, tải động của một trận động đất có thể được nhập sau một tải tĩnh phi tuyến. Chương trình có khả năng mạnh mẽ cho thiết kế dựa trên hiệu suất và có thể tính toán các tỷ lệ năng lực yêu cầu cho tất cả các thành phần và cho các tiểu bang cực. Đánh giá hiệu suất được thực hiện tự động dựa trên ATC-40, FEMA-356 và ATC-440.Máy tính là một thời gian.

Ảnh chụp màng hình

CSI Perform-3D v7.0.0
CSI Perform-3D v7.0.0
CSI Perform-3D v7.0.0
CSI Perform-3D v7.0.0

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt
1. Cài đặt phần mềm.
2. Chạy tệp tin K@ygen.exe để tạo một tệp có tên lservrc.
3. Sao chép tập tin được tạo ra vào vị trí cài đặt phần mềm * và sao chép nó vào đường dẫn mặc định.

C:Program Files (x86)Computers and StructuresPERFORM-3D 7PERFORM-3D 7Program


– Unrar and install the application.
– Use applied keygen. A license file – lservrc
– (without an extension) will be generated.
– Copy it to the folder:
– <installdir>PERFORM-3D7PERFORM-3D7Program

 

Tải về

Chuyển sang trang Download
Pass RAR : hoquangdai.com

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây

File được nén bằng winrar 5.0 , vì vậy các bản winrar 4.x sẽ không giải nén được, bạn hãy cài winrar mới nhất nếu gặp lỗi giải nén
Tắt trình duyệt virut trước khi cài đặt phần mềm, vì có một vài file cr@ck sẽ bị hiểu lầm là virut và bị xóa đi
 • About the Author: Hồ Quang Đại

  Chia sẻ là đam mê. Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang của tôi

  1 Comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  error: Content is protected !!