midas NFX 2019 R2 Build 2018-10-10 x86/x64

Tải về midas NFX 2019 R2 Build 2018-10-10 x86/x64 Full Miễn Phí midas NFX là một chương trình phân tích phần tử hữu hạn để mô phỏng và cấu trúc CFD và thiết kế tối ưu…

Like Comment

Autodesk VRED Professional 2018.5 x64 + Render Node + Presenter

Tải về Autodesk VRED Professional 2018.5 x64 + Render Node + Presenter Full Miễn Phí Autodesk Vred Sản phẩm là một trong những phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi nhất phần mềm trong thiết kế, chuyên ngành…

Like Comment

Autodesk VRED Professional 2019.2 x64 + Presenter 2019

Tải vềAutodesk VRED Professional 2019.2 x64 + Presenter 2019  Full Miễn Phí Autodesk Vred Sản phẩm là một trong những phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi nhất phần mềm trong thiết kế, chuyên ngành kỹ thuật công…

Like Comment

Tổng hợp PTC Creo 5.0.2.0 x64 + PTC Creo 4.0 M070 x64

Tải về Tổng hợp PTC Creo 5.0.2.0 x64 + PTC Creo 4.0 M070 x64 Full Miễn Phí Phần mềm PTC Creo 5.0 và công nghệ UniteTM, cụ thể là khả năng sử dụng các tệp CAD…

Like Comment

BETA-CAE Systems 19.0.1 x64

Tải về BETA-CAE Systems 19.0.1 x64 Full Miễn Phí BETA CAE Systems là một công ty phần mềm tư nhân chuyên về phát triển hệ thống phần mềm CAE. Các sản phẩm của công ty này là…

Like Comment

CAMWorks 2017/2018 dành cho Solid Edge ST8-ST10 x64

Tải về CAMWorks 2017/2018 dành cho Solid Edge ST8-ST10 x64 Full Miễn Phí CAMWorks là phần mềm kỹ thuật để thiết kế các máy công nghiệp và máy tiện để cung cấp các cải tiến năng…

1 Like Comment

Tổng hợp CAMWorks 2019/2018/2017/2016 cho Solidworks 2015-2019

Tải về CAMWorks 2019/2018/2017/2016 cho Solidworks 2015-2019 Full Miễn Phí CAMWorks là phần mềm kỹ thuật để thiết kế các máy công nghiệp và máy tiện để cung cấp các cải tiến năng suất mới giúp…

1 Like 1 Comment

CAMWorks 2019 SP0.0 dành cho SolidWorks 2018-2019 x64

Tải về CAMWorks 2019 SP0.0 dành cho SolidWorks 2018-2019 x64 Full Miễn Phí CAMWorks là phần mềm kỹ thuật để thiết kế các máy công nghiệp và máy tiện để cung cấp các cải tiến năng…

1 Like Comment

Software Companions GerbView 7.73 x86/x64

Tải về Software Companions GerbView 7.73 x86/x64 Full Miễn Phí GerbView là một công cụ tiên tiến nhưng dễ sử dụng để chuyển đổi, in và xem các tệp HPGL, HPGL / 2, Excellon và raster. Chương…

1 Like Comment

Vero Surfcam 2019 R1 x64

Tải về Vero Surfcam 2019 R1 x64 Full Miễn Phí Surfcam là một phần mềm cho gia công 3D, 3D, 3D và CNC, gia công 2, 3, 4 và 5 trục. Phần mềm này có khả năng…

1 Like Comment
error: Content is protected !!