Driveworks Pro V16 Sp0 For Sw2010-2018 (x86-x64)

Driveworks Pro V16 Sp0 For SolidWorks 2010-2018 (x86-x64) DriveWorks Pro là một add-on cho SolidWorks, được thiết kế để tự động hoá quá trình phát triển dự án và các nhiệm vụ lặp đi lặp…

4 Likes Comment

Autodesk AutoCad 2019.1.1 (x86/x64)

AutoCad 2019 Phần mềm thiết kế và tài liệu Autodesk AutoCAD 2019, của các công cụ CAD 2D và 3D hàng đầu thế giới. Nó sẽ cho phép bạn thiết kế và định hình thế…

2 Likes Comment

RAM Connection CONNECT Edition V12 Update 1 v12.00.01.40 x64

RAM Connection CONNECT Edition V12 Update 1 v12.00.01.40 x64 Bentley RAM Connection được kích hoạt các sản phẩm được thiết kế cho các kết nối khác nhau trong kết cấu thép. Phần mềm thực hiện…

3 Likes Comment

PTC Mathcad Prime 5.0.0.0 x64

PTC Mathcad Prime 5.0.0.0 x64 PTC Mathcad là phần mềm toán học kỹ thuật cho phép bạn thực hiện, phân tích và chia sẻ Hầu hết các tính toán quan trọng. Tính toán là trái…

2 Likes Comment

Autodesk Navisworks Manage 2019.1 (x64)

Autodesk Navisworks Manage 2019.1 (x64) Autodesk® Navisworks® Manage là một giải pháp xem xét toàn diện dự án hỗ trợ phối hợp, phân tích và truyền thông về mục đích thiết kế và khả năng…

3 Likes Comment

Cadence Spb Allegro và Orcad 17.2-2016 V17.20.045

Cadence Spb Allegro và Orcad 17.2-2016 V17.20.045 OrCAD là một trong những phần mềm mô phỏng và phân tích phần mềm tốt nhất và chuyên nghiệp nhất và bộ phận phần mềm tự động hóa…

3 Likes Comment

Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95

Rizom Lab RizomUV Virtual Space/Real Spaces v2018.0.95 – Phần mềm thiết kế và bố cục cho một loạt các mô hình 3D Rizom-Lab là phần mềm bản đồ UV được sử dụng trên toàn thế…

14 Likes Comment

SDL Trados Studio 2019 Professional v15.0.0.29074

SDL Trados Studio 2019 Professional v15.0.0.29074 SDL Trados Studio , công cụ dịch thuật hỗ trợ máy tính (CAT) được sử dụng bởi hơn 250.000 chuyên gia dịch thuật, cung cấp một loạt các tính năng…

12 Likes 3 Comments

NCH DreamPlan Plus v3.13 Beta

NCH DreamPlan Plus v3.13 Beta – Phần mềm thiết kế nội thất và gia đình DreamPlan là một phần mềm thiết kế đồ họa cho các tòa nhà dân cư và dân cư. Nó cung cấp các tính năng như kết cấu,…

19 Likes Comment

MathWorks MATLAB R2018a Update 4 x64

MathWorks MATLAB R2018a Update 4 x64 – Phần mềm MATLAB, ngôn ngữ tính toán kỹ thuật và biểu đồ nâng cao MATLAB MathWorks sản phẩm là một trong những mạnh nhất phần mềm để tính toán số học…

20 Likes Comment
error: Content is protected !!