DBConvert for MSSQL and PostgreSQL v3.6.2

Tải xuống DBConvert for MSSQL and PostgreSQL v3.6.2 – Phần mềm chuyển đổi cơ sở dữ liệu của Microsoft Squid và PostGroup DBConvert cho MS SQL & PostgreSQL là một công cụ nâng cao cho phép bạn…

3 Likes Comment

ActiveState Komodo IDE

Tải về ActiveState Komodo IDE v11.1.0 Build 91033 – Phần mềm lập trình chuyên nghiệp ActiveState Komodo là môi trường phát triển tích hợp chuyên nghiệp từng đoạt giải thưởng (IDE) cho các ngôn ngữ động,…

4 Likes Comment

App Builder v2018.99

Tải xuống App Builder v2018.99 – Tạo ứng dụng dành cho thiết bị di động chưa được mã hóa  App Builder là một tiện ích phần mềm thân thiện với người dùng có mục đích…

2 Likes Comment

SQL Server 2016 Sp2 Enteprise Standard Web Core

Microsoft Sql Server 2016 Sp2 Enteprise Standard Web Core Full Fshare SQL Server 2016 là một phiên bản của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft (RDBMS) lần đầu tiên…

7 Likes Comment

Jetbrains Goland 2018.1.5

Jetbrains Goland 2018.1.5 Full Fshare GoLand là một IDE thương mại mới của JetBrains nhằm cung cấp một môi trường ergonomic cho phát triển Go. IDE mới mở rộng nền tảng IntelliJ với sự hỗ…

6 Likes Comment

Resource Tuner

Download Resource Tuner v2.20 – Quản lý và sửa đổi các file thực thi exe và dll Resource Tuner cho phép bạn xem, trích xuất, thay thế, chỉnh sửa và xóa tài nguyên được nhúng…

5 Likes Comment

Install4j

Tải xuống Install4j v7.0.6 Build 7181 x86 / x64 – Trình tạo phần mềm cài đặt tệp Java install4j là một ứng dụng hữu ích được thiết kế để cung cấp cho bạn một phương tiện…

2 Likes Comment

JetBrains WebStorm v2018.1.5 – Phần mềm điều khiển Javascript

   JetBrains WebStorm v2018.1.5 – Phần mềm điều khiển Javascript WebStorm là một IDE mạnh mẽ, được trang bị hoàn hảo để phát triển phía máy khách phức tạp và phát triển phía máy chủ với…

4 Likes Comment

JetBrains PhpStorm v2018.1.6 – Phần mềm mã hóa PHP

JetBrains PhpStorm v2018.1.6 – Phần mềm mã hóa PHP PhpStorm là một IDE PHP nhẹ và thông minh tập trung vào năng suất của nhà phát triển để hiểu sâu sắc mã của bạn, cung cấp…

4 Likes Comment

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate v2018.1.5 – Phần mềm ứng dụng Java

JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate v2018.1.5 – Phần mềm ứng dụng Java IntelliJ IDEA là một giải pháp phần mềm đáng tin cậy tập trung vào năng suất và hiệu quả của các nhà phát triển. Nó cung…

3 Likes Comment
error: Content is protected !!