Win 10 Ltsb 2016 1607.14393.2312 2in2 English (x86-x64)

Win 10 Ltsb 2016 1607.14393.2312 2in2 English (x86-x64) Full Fshare Name ISO:Windows_10_LTSB_2016_version_en-US.1607.14393.2312_updated_june_2018_x86 Name ISO:Windows_10_LTSB_2016_version_en-US.1607.14393.2312_updated_june_2018_x64 SHA-1 x86:b8aa10d506650a1d930408b36704b6a97d528953 SHA-1 x64:0202f58962802ed3510d93a81655cc3bbfba30bf Size x86:2.17 GB (2,334,662,656 bytes) Size x64:2.91 GB (3,129,694,208 bytes) Language:English Build Version:14393.2312 Updated:13/6/2018 Activation: Digital License…

7 Likes Comment

Win 10 Redstone 5 [17692.1000.180609-1317] (x86x64) Aio[30in2]

Win 10 Redstone 5 [17692.1000.180609-1317] (x86x64) Aio[30in2] Full Fshare Lắp ráp được thực hiện trên cơ sở hình ảnh gốc từ MSDN. Bao gồm trong phân phối Net Framework 3.5 được kích hoạt. Hệ thống…

7 Likes Comment

Win 10 Lite Edition V7 (x64) 2018

Win 10 Lite Edition V7 (x64) 2018 Full Fshare Name:Win.10.lite.edition.v7.2018 Build Version:17134.112 Arch:x64 Bootable:UEFI+BIOS Languages:English(Only) No other language can’t be added / downloaded period. Size:2.47 GB (2,662,629,376 bytes) Updates:June Edition: Professional Converted:Install.wim<Install.esd Features:Net 3.5 Preactivated:6…

8 Likes Comment

Win 10 Pro Rs4 1803.17134.112 (x86/x64)

Windows 10 Pro Rs4 1803.17134.112 (x86/x64) Full Fshare Name Of ISO:Windows_10_Pro_version_en_us.1803.17134.112_updated_june_2018_x64 Size:3.22 GB (3,458,938,880 bytes) Hash:ff92fa994a4a0b9e09fa276a398ed5884f870439 Activation: Permantly Activation( Generate Digital License) Language:English Build Number:17134.112 Updates:13/6/2018 Features:Net 3.5 Enabled Edition:Professional Name Of ISO:Windows_10_Pro_version_en_us.1803.17134.112_updated_june_2018_x86 Size:2.43 GB…

2 Likes Comment

Win8.1 Pro Vl Update 3 X64 En-us [Esd]

Win8.1 Pro Vl Update 3 X64 En-us Esd Full Fshare Yêu cầu bổ sung cao hơn để sử dụng nhất định các tính năng: * Để sử dụng cảm ứng, bạn cần một máy tính bảng hoặc…

2 Likes Comment

Win10 Pro Rs4 V.1803.17134.137 En-us X86/x64

Win10 Pro Rs4 V.1803.17134.137 En-us X86 June2018 V.2 Full Fshare Dược thực hiện trên cơ sở file ISO gốc từ MSDN. Bao gồm trong Net Framework 3.5 phân phối (bao gồm .NET 2.0 và 3.0). Hệ thống…

2 Likes Comment

Win10 Redstone 5 17704.1000.180623-1611

Win10 Redstone 5 [17704.1000.180623-1611] Extended Version (english) (x86x64) Aio [30in2] Full Fshare Dược thực hiện trên cơ sở file ISO gốc từ MSDN. Bao gồm trong phân phối Net Framework 3.5 được kích hoạt. Hệ…

2 Likes Comment

Samdrivers 18.6 – Collection Of Drivers For Windows (x86x64)

Samdrivers 18.6 – Collection Of Drivers For Windows (x86x64) Thu thập các trình điều khiển từ SamLab.ws cho tất cả các hệ điều hành Windows 32 bit và 64 bit, bắt đầu từ Windows 2000…

2 Likes Comment

Snappy Driver Installer R1806 Full + Online

Tải xuống Snappy Driver Installer R1806 Full + Online – Phần mềm để phát hiện, cài đặt và cập nhật trình điều khiển phần cứng Nếu bạn bị mất đĩa với trình điều khiển, không…

1 Like Comment

DriverPack Solution 17.7.99

DriverPack Solution 17.7.99 Full Fshare DriverPack Solution 17 – một phiên bản cập nhật của chương trình mạnh mẽ có thể tự động cài đặt các trình điều khiển trên máy tính của bạn. Phiên bản…

7 Likes Comment
error: Content is protected !!