Pit People

Pit.People-RELOADED   ABOUT THIS GAME Master Your Destiny in this Strategic Game of Positioning A full cast of tragically unique heroes will rise together from...

Northgard

Sau nhiều năm khám phá không mệt mỏi, những người Viking dũng cảm đã khám phá ra một vùng đất mới đầy bí ẩn, nguy...