Altair Inspire Extrude Polymer / Metal v2018.2 x64

Altair Inspire Extrude (Trước đây là SolidThinking Click2Extrude) Polymer / Metal v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho khuôn đùn Altair Inspire Extrude (ex Click2Extrude) Kim loại / Polymer. Inspire Extrude Metal và…

2 Likes Comment

Alibre Design Expert v2018.0.1 x64

Alibre Design Expert v2018.0.1 x64 – Thiết kế và mô hình hóa 3D các thành phần công nghiệp Alibre Design là một ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực kỹ thuật 3D trong 20 năm qua, mỗi người dùng…

3 Likes Comment

Agisoft PhotoScan Professional v1.4.3 Build 6506 x64 / x86

Agisoft PhotoScan Professional v1.4.3 Build 6506 x64 / x86 – Phần mềm xử lý ảnh Agisoft PhotoScan là một sản phẩm phần mềm độc lập thực hiện xử lý ảnh kỹ thuật số và tạo dữ…

3 Likes Comment

AdwCleaner v7.2.1.0

AdwCleaner v7.2.1.0 – Dễ dàng xóa tất cả các loại phần mềm độc hại và phần mềm quảng cáo khỏi hệ thống AdwCleaner là công cụ xóa miễn phí cho: – Phần mềm quảng cáo (phần…

4 Likes Comment

Altair Inspire Form v2018.2 x64

Altair Inspire Form (trước đây là solidThinking Click2Form) v2018.2 x64 – Phần mềm mô phỏng và phân tích cho thao tác nhấn Altair Inspire Mẫu trước đây đã được phát hành solidThinking Click2Form, các ứng dụng của CAD…

4 Likes Comment

Alien Skin Blow Up v3.1.0.181 Revision 40109 x64

Alien Skin Blow Up v3.1.0.181 Revision 40109 x64 – Plug-in mà không làm mất chất lượng hình ảnh trong Photoshop Cắm Blow Up là một Photoshop plug-in được thiết kế. Plugin này cho phép bạn thay đổi độ…

4 Likes Comment

Advanced Installer Architect v15.2

Advanced Installer Architect v15.2 – Phần mềm tạo các tập tin cài đặt Nhiều chương trình phần mềm cần phải có các tệp hệ thống để thực thi và thực thi đúng, khi các lập trình viên…

4 Likes Comment

Adobe Premiere Pro CC 2018 v12.1.2.69 x64

Adobe Premiere Pro CC 2018 v12.1.2.69 x64 – Phần mềm Adobe Premiere Cc 2018 Adobe Premiere Pro CC là một trong những sản phẩm của Adobe được thiết kế đặc biệt để chỉnh sửa phim chuyên nghiệp . Với phiên…

2 Likes Comment

Adobe Prelude CC 2018 v7.1.1.80 x64

Adobe Prelude CC 2018 v7.1.1.80 x64 – Phần mềm Adobe Prelude, phần mềm để quản lý và tổ chức các tệp hình ảnh Adobe Prelude CC là một ứng dụng hữu ích có thể được sử…

8 Likes Comment

Adobe Media Encoder CC 2018 v12.1.2.69 x64

Adobe Media Encoder CC 2018 v12.1.2.69 x64 – Chuyển đổi tệp video với nhau Adobe Media Encoder CC là một phần mềm chuyên nghiệp để chuyển đổi tất cả các loại phần mở rộng video thành một phần mềm khác,…

8 Likes Comment
error: Content is protected !!