All in One Runtimes 2.4.6

9 Likes Comment

All in One Runtimes 2.4.6

Bộ ứng dụng đầy đủ cho windows bao gồm .NET Framework, Java Runtime , DirectX, Microsoft Visual C++, Adobe Flash Player ….

Included components

.NET Framework 4.7.2 KB4054530
Java Runtime Environment
DirectX 9.0c Extra files
General runtime files
Microsoft Visual C++ Runtimes (v2005 — v2017)
Microsoft Visual J#
Microsoft Silverlight
Adobe Flash Player (Opera, FireFox, Internet Explorer)
Shockwave Player (Internet Explorer Plugin)

Ảnh chụp màn hình

Tải về

Chuyển sang trang Download

Pass RAR : hoquangdai.com

 

*Ghi chú

Mật khẩu giải nén là hoquangdai.com

Trang hỗ trợ Getlink Fshare.vn CLick vào đây

File được nén bằng winrar 5.0 , vì vậy các bản winrar 4.x sẽ không giải nén được, bạn hãy cài winrar mới nhất nếu gặp lỗi giải nén
Tắt trình duyệt virut trước khi cài đặt phần mềm, vì có một vài file cr@ck sẽ bị hiểu lầm là virut và bị xóa đi
  • About the Author: Hồ Quang Đại

    Chia sẻ là đam mê. Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang của tôi

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    error: Content is protected !!